cafe phin

Cafe Phin

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 346 Phạm Văn Đồng, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app