cafe nguyen huu tue

Cafe Nguyễn Hữu Tuệ

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 104 Nguyễn Hữu Tuệ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: (031) 3 854 524

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app