cafe khang - ba trieu

Cafe Khang - Bà Triệu

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 23 Bà Triệu, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: +84 97 591 57 77

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app