cafe giai khat - phan van hon

Cafe Giải Khát - Phan Văn Hớn

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 75/2 Phan Văn Hớn, Quận 12, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app