cafe duc nga

Cafe Đức Ngà

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 57 Đặng Thái Thân, Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: +84 38 3845 914

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app