ca phe uyen

Cà Phê Uyên

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Nguyễn Đăng Đạo, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: +84 97 683 99 27

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app