ca phe min

Cà Phê Mín

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: H1 Cầu Đen Hải Sản K4 P8, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: +84 79 3612 153

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app