buzza pizza - nguyen thi thap

Buzza Pizza - Nguyễn Thị Thập

2 reviews
open_time.png Giờ hoạt động: 10:00h - 22:00h
address.png 51 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Q.7, TP.HCM, Việt Nam
Đánh giá địa điểm