Bún Thang - Hàng Hòm

Bún Thang - Hàng Hòm

open_time.png Giờ hoạt động: 6:00h - 21:00h
address.png 11 Hàng Hòm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đánh giá địa điểm