bun pho cau lien

Bún Phở Cầu Liên

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Bến Tượng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại: +84 280 3751 205

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app