bun, mien, banh da - dinh dong

Bún, Miến, Bánh Đa - Đình Đông

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 185 Đình Đông, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app