bun long - com tam hoi hoi

Bún Lòng - Cơm Tấm Hợi Hợi

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 87A Tôn Quang Phiệt, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app