Bún Đậu Mập - Nguyễn Trung Trực

Bún Đậu Mập - Nguyễn Trung Trực

open_time.png Giờ hoạt động: 10:00h - 22:00h
address.png 28 Nguyễn Trung Trực, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Đánh giá địa điểm