bun dau mam tom ha noi - lam son

Bún Đậu Mắm Tôm Hà Nội - Lam Sơn

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 17 Lam Sơn, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 25.000VND - 80.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app