Bún Đậu Mắm Tôm A Chảnh

Tổng thiệt hại 2 người : hơn 200k Gồm 2 mẹt bún đậu đầy đủ , 4 ốc bươu nhồi thịt , 2 ly nước sấu
người yêu thích