Liên Hệ
bun cha - mi quang

Bún Chả - Mì Quảng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 539 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0987 112 312

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app