Liên Hệ
bun bo - nguyen chi thanh

Bún Bò - Nguyễn Chí Thanh

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 75 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 2 455 433

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app