bun bo hue nhan - an nhon

Bún Bò Huế Nhân - An Nhơn

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 4 An Nhơn, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902 766 102 - 0979 991 040

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app