bun bo hue ba hai

Bún Bò Huế Bà Hải

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: K136/37 Hải Phòng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0935 868 303

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app