bun ba tam - chuyen bun bo

Bún Bà Tám - Chuyên Bún Bò

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 27 Lê Văn Hưu, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app