bud's ice cream - pearl plaza

BUD'S Ice Cream - Pearl Plaza

open_time.png Giờ hoạt động: 9:00h - 22:00h
address.png Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Đánh giá địa điểm