bubble tra sua

Bubble Trà Sữa

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 26 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
Điện thoại: (077) 2 211 111

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app