brew apartment 3

BREW APARTMENT 3

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
4.8/5 điểm (9 đánh giá)
Địa chỉ: Đường Phạm Ngũ Lão, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 1.522.500VND - 1.674.750VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app