Liên Hệ
bpn’s - kho ga, banh trang & com chay - shop online

BPN’s - Khô Gà, Bánh Tráng & Cơm Cháy - Shop Online

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 6A Đường Số 3, P. Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 12.000VND - 390.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app