boston sport bar

Boston Sport Bar

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 28/4 Bùi Viện, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0125 469 9288

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app