Bông Sữa Wine & Steak House

Bông Sữa Wine & Steak House

open_time.png Giờ hoạt động: 10:00h - 23:00h
address.png 34 Đường C3, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Đánh giá địa điểm