boi ky mi gia

Bồi Ký Mì Gia

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 91 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35 088 380

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app