Liên Hệ
bo de chay

Bồ Đề Chay

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 103 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0908 674 565

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app