bit tet ngon

Bít Tết Ngon

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 9 Dã Tượng, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app