bia tiep gold malt

Bia Tiệp Gold Malt

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 2B/30-32 Bạch Đằng, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 489 391 - (08) 38 456 083

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app