bia hoi, giai khat - bo xuyen

Bia Hơi, Giải Khát - Bồ Xuyên

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 183 Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app