bep co yen - com suon han quoc & com van phong - cay keo

Bếp Cô Yến - Cơm Sườn Hàn Quốc & Cơm Văn Phòng - Cây Keo

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Đường Cây Keo, Quận Thủ Đức, Phường Tam Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0399992037

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app