bb restaurant

BB Restaurant

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: LK2 – C4 Làng quốc tế Thăng Long, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 37 938 381

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app