banh su kem - ngo thi nham

Bánh Su Kem - Ngô Thì Nhậm

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 4 Ngô Thì Nhậm, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app