banh mi tuan map - ba huyen thanh quan

Bánh Mì Tuấn Mập - Bà Huyện Thanh Quan

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 85/51 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 22 155 926 - 0973 596 123

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app