banh mi que phap & banh uot long ga - shop online

Bánh Mì Que Pháp & Bánh Ướt Lòng Gà - Shop Online

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Hẻm 262/2 Đường Phan Anh, Quận Tân Phú, Phường Hiệp Tân, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0988945677

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app