BÁNH MÌ KHÔNG 🥖

"...Nhiều hôm ở công ty trễ lương

Thì tối ăn bánh mì..."

 

Mấy nay thấy mọi người rầm rộ vụ bánh mì thanh long quá. Vẫn chưa biết mùi biết dạng ẻm ra sao...

.

(Ảnh sưu tầm)

người yêu thích