Bánh Mì Coju - Nguyễn Cảnh Dị

Bánh Mì Coju - Nguyễn Cảnh Dị

open_time.png Giờ hoạt động: 7:00h - 21:00h
address.png 6 Nguyễn Cảnh Dị, NA, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm