banh gio & chan ga ngam dam

Bánh Giò & Chân Gà Ngâm Dấm

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 13 Đồng Xuân, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app