banh gato phuong thoa

Bánh Gato Phương Thoa

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 129 Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại: +84 240 3550 391

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app