banh duc & banh beo - tang bat ho

Bánh Đúc & Bánh Bèo - Tăng Bạt Hổ

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 4 Tăng Bạt Hổ, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app