banh canh tan tu quy - co tam

Bánh Canh Tân Tứ Quý - Cô Tám

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 11A Cô Tám, Phường Bắc Lý, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app