Bánh bột lọc - Nguyễn Thiện Thuật

Bánh bột lọc - Nguyễn Thiện Thuật

Giá: 6.00Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 6.00Không gian: 4.00
open_time.png Giờ hoạt động: 8:00h - 20:00h
address.png 251 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đánh giá địa điểm