banh bach tuot mon an nhat ban

banh bach tuot mon an nhat ban

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: B1 Cư Xá Phú Lâm B, phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 092827398
Giá tiền: 12VND - 20VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app