bamboo dimsum - mega mall thao dien quan 2 - tang 5

Bamboo Dimsum - Mega Mall Thảo Điền Quận 2 - Tầng 5

open_time.png Giờ hoạt động: 9:00h - 22:00h
address.png 161 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm