bamboo dimsum - mega mall thao dien quan 2 - tang 5

Bamboo Dimsum - Mega Mall Thảo Điền Quận 2 - Tầng 5

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 161 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app