bamboo dimsum - lotte mart nam sai gon quan 7 - tang 3

Bamboo Dimsum - Lotte Mart Nam Sài Gòn Quận 7 - Tầng 3

open_time.png Giờ hoạt động: 8:00h - 22:00h
address.png 469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm