bamboo dimsum - lotte mart go vap - tang tret

Bamboo Dimsum - Lotte Mart Gò Vấp - Tầng Trệt

Giải trí

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 242 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app