bamboo coffee & milktea

Bamboo Coffee & Milktea

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 298D Lộ Tập Đoàn, P. 5, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app