bakery thao minh

Bakery Thảo Minh

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 501 Lý Bôn, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Điện thoại: +84 36 3832 368

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app