không gian đẹp, đồ uống ngon với giá hợp lí.
người yêu thích